♦ Đổi trả trong vòng 7 ngày

♦ Khách hàng chịu phí ship đổi trả

♦ Cập nhật thông tin

3 bước đổi/ trả cực kì đơn giản:

1. Đăng kí đổi trả: Liên hệ Eahealthy qua hotline 0768 733 345 hoặc truy cập  https://tmdt.eahealthy.org/lien-he.html để đăng kí đổi/ trả.

2. Nhận tin nhắn xác nhận: Tin nhắn xác nhận và email đổi/trả sẽ ngay lập tức được gửi dến khách hàng ngay sau khi khách hàng đăng kí đổi/ trả thành công.

3. Khách hàng chịu phí ship đổi trả.

Thời gian áp dụng đổi/ trả

 

Kể từ khi Eahealthy giao hàng thành công

Sản phẩm lỗi

(do nhà cung cấp)

Sản phẩm không lỗi (*)

Sản phẩm lỗi do người sử dụng

Đối với các ngành hàng điện tử: đồng hồ,...

 

7 ngày đầu tiên

 

 

Đổi mới/ trả có thu phí

Không hỗ trợ đổi trả

Bảo hành hoặc sửa chữa có thu phí theo quy định của nhà cung cấp

Đối với các ngành hàng còn lại

7 ngày đầu tiên

 

Đổi mới/ trả có thu phí

Không hỗ trợ đổi/trả

Không hỗ trợ đổi/ trả

 

Sản phẩm hạn chế đổi/trả:

- Thực phẩm, đồ uống

(*)

I. Điều kiện trả sản phẩm:

Quý khách có thể trả lại sản phẩm đã mua tại trang TMĐT của Eahealthy trong vòng 7 ngày khi thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Sản phẩm không có dấu hiệu đã qua sử dụng, còn nguyên tem, mác hay niêm phong của nhà sản xuất.
  • Sản phẩm còn đầy đủ phụ kiện hoặc phiếu bảo hành cùng quà tặng kèm theo (nếu có).
  • Nếu là sản phẩm điện tử thì chưa bị kích hoạt, chưa có sao ghi dữ liệu vào thiết bị.

II. Phương thức hoàn tiền & Phí xử lý:

  1. Eahealthy sẽ hỗ trợ quý khách trả lại sản phẩm. Khách hàng chịu phí ship đổi trả.
  2. Quý khách vui lòng đóng gói sản phẩm để Eahealthy thu hồi.
  3.  Phương thức hoàn tiền:
    • Với đơn hàng đã được thanh toán online: Eahealthy sẽ hoàn tiền vào tài khoản mà quý khách đã sử dụng khi thanh toán. 

* Eahealthy sẽ có thông báo qua email khi đã nhận được sản phẩm từ quý khách gởi về. Xin lưu ý, Eahealthy sẽ hoàn lại giá trị sản phẩm mà quý khách đã thanh toán.