Hội Nghiên cứu ứng phó biến đổi khí hậu Việt Nam là một tổ chức xã hội được thành lập nhằm tuyên truyền, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhà khoa học, giới văn nghệ sĩ,.... cùng tham gia hành động bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu giảm thiểu rủi ro do thiên tai, Thực hiện 6 chương trình mục tiêu dự án " Nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu phát triển nông nghiệp nông thôn".  

1. Tổ chức đào tạo, tập huấn, hội thảo nâng cao kiến thức ứng phó biến đổi khí hậu giảm thiểu rủi ro do thiên tai.

2. Lai tạo giống cây trồng vật nuôi thích ứng biến đổi khí hậu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

3. Cải tạo nạo vét kênh mương, ao hồ, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi nhằm tích nước phòng lũ và cung cấp nước tười nông nghiệp vào mùa khô. 

4. Đầu tư phát triển vùng trồng vùng nguyên liệu, hợp tác sản xuất phân phố sản phẩm.

5. Lập hội đồng chuyên gia, hội đồng khoa học 

6. Xây dựng hệ thống kênh phân phối sản phẩm, xúc tiến thương mại tạo dầu ra sản phẩm doanh nghiệp hội viên. 

EAHEALTHY là trang thương mại điện tử tổng hợp các sản phẩm hội viên Hội Nghiên cứu ứng phó biến đổi khí hậu Việt Nam (VARCC)... mà VARCC trực tiếp chịu trách nhiệm thương mại, phân phối qua các kênh của hội...

Quý hội viên có thẻ thanh toán bằng tài khoản ví  khi mua hàng qua trang thương mại điện tử...  

Đơn vị trực tiếp quản lý: Công Ty TNHH MTV Viện Nông Nghiệp Và Ứng Phó Biến Đổi Khí Hậu. 

 

 Hội Nghiên cứu ứng phó biến đối khí hậu Việt Nam 

Chương trình kết nối và hợp tác tiêu thụ sản phẩm

Tuyển dụng 200 đối tác bán hàng Online toàn quốc