Giới thiệu

Trang https://tmdt.eahealthy.org/ mong muốn đem lại một tiện ích mua hàng trực tuyến tin cậy, tiết kiệm. Chúng tôi nhận thấy có một số khách hàng sử dụng trang thương mại điện tử để mua sắm chứ không muốn chia sẻ thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo mật thông tin cá nhân cần thiết nếu khách hàng không muốn chia sẻ.

1. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bao gồm các nội dung:

1. Sự Chấp

Thuận

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, sử dụng sàn giao dịch thương mại điện tử tmdt.eahealthy.org bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại Mục 7 dưới đây.

 

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn.

2. Mục Đích

Thu Thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

w Đơn Hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn;

w Duy Trì Tài Khoản: để tạo và duy trình tài khoản của bạn với chúng tôi, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của bạn;

w Dịch Vụ Người Tiêu Dùng, Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao

gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn;

w Cá Nhân Hóa: Chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có

một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho

phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các

khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn:

(i) để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên sàn giao dịch thương mại điện tử tmdt.eahealthy.org

(ii) để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với

các nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới

(iii) để phục vụ bạn với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của bạn.

w An Ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài

khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo

khách hàng.

w Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng

thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu

cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Phạm Vi Thu

Thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:

w Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi. Đó là các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi được thực hiện chủ yếu trên sàn giao dịch thương mại điện tử tmdt.eahealthy.org bao gồm: họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để thiết lập tài khoản ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, ID/địa chỉ đăng nhập.

w Từ những nguồn hợp pháp khác. Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.

4. Thời Gian

Lưu Trữ

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của tmdt.eahealthy.org

5. Không Chia

Sẻ Thông Tin

Cá Nhân

Khách Hàng

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

w Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến

thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần

thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật

các thông tin cá nhân.

w Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ

là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến sàn

giao dịch thương mại điện tử tmdt.eahealthy.org và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này

tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các

yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.

w Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân

nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần

thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.

w Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập,

hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua

sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì

trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

6. An Toàn Dữ

Liệu

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

w Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ

không tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn

và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy

cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn

ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách

hàng.

w Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công

dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có

trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều

tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

w Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành.

7. Quyền Của

Khách Hàng

Đối Với

Thông Tin

Cá Nhân

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

8. Thông Tin

Liên Hệ

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:

Gọi điện thoại đến hotline: 0768 733 345 

Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: vien.accr@gmail.com

 

II. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THANH TOÁN

1. Cam kết bảo mật

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại  https://tmdt.eahealthy.org/ đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

2. Quy định bảo mật

- Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

• Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch

bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).

• Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do

Trustwave cung cấp.

• Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài

khoản được xác thực.

• Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.

• Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

- Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Eahealthy áp dụng với Khách hàng:

• Eahealthy cung cấp tiện ích lưu giữ token - chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán cung cấp cho Eahealthy. Eahealthy không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.

• Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử

dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của Eahealthy. Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật.

• Đối với thẻ nội địa (internet banking), Eahealthy chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

Eahealthy cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên trang thương mại điện tử tmdt.eahealthy.org.